Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/efektywny/domains/efektywnyhr.pl/public_html/wp-content/plugins/astra-addon/addons/blog-pro/classes/class-astra-ext-blog-pro-images-resizer.php on line 168
Trendy HR 2011-2021

Trendy HR na przestrzeni lat 2011 – 2021

Analiza raportów „Global Human Capital Trends” firmy Deloitte

Niniejszy artykuł dotyczy trendów HR i ich analizy na przestrzeni lat. O trendach HR na rok 2021 napisałyśmy tutaj, a także porozmawiałyśmy o nich tutaj. Aby nadać obu publikacjom szerszy kontekst i pokazać je w nieco innym świetle zapraszam Cię w podróż w czasie po trendach, jakie były na topie w latach 2011-2021.

Trendy HR – o czym właściwie rozmawiamy?

Jedną z potrzeb stojących za prowadzonymi w gospodarce badaniami jest wychwycenie trendów, które w niej funkcjonują. Myślę, że nie jest nam obca myśl mówiąca, że cieszylibyśmy się, gdyby można było poznać jakieś informacje dotyczące przyszłości i dzięki nim lepiej się do niej przygotować.

Trend jest to kierunek w jakim prawdopodobnie będzie się rozwijać konkretne zjawisko. Warto zwrócić uwagę na fakt, że kierunek ten nie powstaje samoistnie.

H. Vejlgaard, autor znakomitej książki pt. „Anatomia trendu”, zwraca uwagę, iż:

 • trendy są zawsze kreowane przez ludzi, a identyfikowanie trendów polega na obserwowaniu ludzi, którzy trendy kreują,
 • identyfikowanie trendów jest możliwe dzięki temu, że są obserwowalne w życiu lub mediach,
 • nowy trend niemal zawsze rozwija się przez jakiś czas (rozgrzewa) aż w końcu zaczyna wrzeć,
 • jeśli nowy, innowacyjny „styl” jest widoczny w dwóch lub więcej branżach w tym samym czasie, jest prawdopodobne, że mamy do czynienia z trendem,
 • nowy trend jest często reakcją na to, co stało się mainstreamowe i było obecne na rynku od wielu lat,
 • aby z sukcesem identyfikować trendy, musisz obserwować dyskretne sygnały zmian i poddawać je analizie.

Patrząc na te charakterystyki mam pełną zgodę na to, że trendy HR mają również te właściwości.

W takim razie, przyjrzyjmy się im bliżej.

Trendy HR w latach 2011-2021 – metodyka

Można powiedzieć, że analizowanie trendów w obszarze HR ma już długoletnią tradycję. W Internecie obecnie możemy znaleźć sporo raportów i podsumowań nawiązujących do tej problematyki, a jednym z popularniejszych ich źródeł są opracowania przygotowane przez firmę Deloitte. Obecnie przeprowadzono już 11 edycji badania pt. „Global Human Capital Trends”, z których każdy dotyczył konkretnego okresu czasu od 2011 do 2021 r.

Będąc pod wpływem tego, co dzieje się od ponad roku na całym świecie, mając świadomość, że zmierzamy w kierunku nowej rzeczywistości (a może już nawet w niej funkcjonujemy), podjęłam się analizy trendów na przestrzeni tych 11 lat, chcąc dowiedzieć się:

 • jakie są myśli przewodnie raportów na przestrzeni lat 2011 – 2021 i z jakimi wydarzeniami się one wiążą?
 • jakie trendy pojawiały się najczęściej rankingach na przestrzeni lat 2011 – 2021?
 • jak można wykorzystać raporty publikowane przez firmę Deloitte?

Metodyka badań prowadzonych przez firmę Deloitte opiera się na następujących założeniach:

 • przedmiotem badań są opinie oraz zachowania głównie menedżerów i specjalistów z obszaru HR na temat trendów w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • podmiotem badań są wspomniani menedżerowie i specjaliści HR pochodzący z różnych firm, branż na całym świecie,
 • celem badań jest identyfikacja i ocena ważności konkretnych trendów i gotowości ich wdrażania wśród firm, w których zatrudnieni są badani menedżerowie i specjaliści,
 • metodą badawczą wykorzystaną przez firmę Deloitte jest ankieta dystrybuowana drogą elektroniczną najczęściej w ostatnim kwartale roku poprzedzającego rok, którego trendy są badane,
 • każdy raport poza głównym tytułem prowadzonych badań ma tytuł nawiązujący do głównej myśli, która stanowi swego rodzaju tło dla rozważań podjętych w każdym opracowaniu.

Tytuły raportów z  badań przeprowadzonych w poszczególnych latach oraz dane na temat prób badawczych przedstawia tabela 1.

Tabela 1: Wykaz raportów z badań „Global Human Capital Trends” zrealizowanych przez Deloitte.

RokTytuł raportuPróba badawcza
2011Rewolucja / EwolucjaBd.
2012Skok w przyszłośćBd.
2013Elastyczność i zmiana horyzontów1300 osób z 59 krajów
2014Jak przyciągnąć i utrzymać pracowników w XXI wieku2532 osoby z 94 krajów
2015Nowy świat pracy3300 osób ze 106 krajów
2016Organizacja nowego typuPonad 7000 osób z ponad 130 krajów
2017Zmiana zasad w erze cyfryzacjiPonad 10000 osób ze 140 krajów
2018Czas odpowiedzialnych firmPonad 11000 osób ze 124 krajów
2019Zmiana w zarządzaniu – człowiek w centrum uwagiOk. 10000 osób ze 119 krajów
2020Firmy odpowiedzialne w praktyce. Ludzkie oblicze technologiiOk. 9000 osób ze 119 krajów
2021Biznes odpowiedzialny a zaburzony porządek świata: przejście od strategii przetrwania do strategii rozwojuPonad 3600 osób z 96 krajów
Źródło: Raporty „Global Human Capital Trends” opublikowane na stronie www2.deloitte.com.

Z danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, że badania różnią ze względu na poziom liczby osób, które wzięły w nich udział. Największa próba badawcza wzięła udział w badaniach dotyczących trendów na rok 2017.

Trendy HR w latach 2011-2021 – analiza

Tytuły raportów wskazują na ogólne przesłanie, nurt, który towarzyszył opracowaniu wyników badań.

Analizując tytuły zaprezentowane w tabeli, można zauważyć, iż przez ostatnie 11 lat obszar HR był „wzywany” (lub „wyzywany”) do wdrażania konkretnych zmian, które były treścią szczegółowo opisanych w danym roku trendów. Słowa takie, jak „rewolucja”, „ewolucja”, „skok”, „nowy”, „elastyczność”, czy „zmiana” sugerują ruch, przemianę, która z jednej strony jest naturalnym zjawiskiem, a z drugiej – wymaga pomysłu na nią i siły wszystkich ludzi w organizacji do jej urzeczywistnienia.

Można zadać sobie pytanie o to, co autorzy raportu konkretnie mieli na myśli np. w 2012 roku lub kolejnych. Bo o ile rok 2021 jest naznaczony bardzo silnym wstrząsem wywołanym przez pandemię, o tyle trudno wskazać tak znaczące wydarzenia na świecie, które powodowałyby określony kierunek rozważań. Moja opinia jest taka, że można łączyć tytuły raportów z takimi wątkami, jak chęć przenoszenia funkcjonowania obszaru HR na wyższy poziom, a także wzrost zaawansowania istniejącej technologii i kierunki rozwoju biznesu, za którym podąża HR. Warto podkreślić, że w większości firm strategia biznesowa jest ważnym zbiorem wytycznych do budowy strategii HR, a nie odwrotnie. W tym roku mam wątpliwość co do tej kolejności, ale chciałabym móc jeszcze poobserwować rozwój sytuacji.

Przejrzałam wszystkie 11 raportów i wynotowałam trendy, na które wskazywano w poszczególnych latach. Najczęściej było to 10 wiodących trendów. Najwięcej trendów omówiono w raporcie dotyczącym roku 2013 (13 trendów), a najmniej na rok 2021 (tylko 5 trendów).

Zestawiłam je wszystkie w tabeli roboczej (której ze względu na obszerne wymiary nie zamieszczam w artykule) i w pierwszej kolejności poddałam analizie pod kątem częstości występowania konkretnych trendów. W ten sposób powstał ranking trendów najczęściej występujących w 11 edycjach badania „Global Human Capital Trends”. Ponieważ nazwy trendów nie zawsze miały to samo brzmienie w poniższym zestawieniu można spotkać połączenie kilku trendów w jeden zbiór.

Tabela 2: Najczęściej występujące globalne trendy HR w latach 2011-2021.

TrendCzęstość występowania
Talenty14
Nowoczesna technologia (cyfryzacja HR, sztuczna inteligencja, maszyny, chmura, usieciowienie miejsc pracy)13
Przywództwo, liderzy9
Analityka HR7
Szkolenia, rozwój, przekwalifikowanie pracowników, uwalnianie potencjału7
Wzrost, rozwój organizacji, wyniki, efektywność7
Różnorodność, inkluzja, zarządzanie wiekiem i zespołem wielopokoleniowym6
Zmieniająca się rola działu HR (w tym współpraca z zarządem)5
Kompetencje pracowników (w tym doświadczenie)4
Wynagradzanie pracowników3
Zespoły pracowników3
Kultura i zaangażowanie3
Well-being pracowników3
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Deloitte „Global Human capital trends” w latach 2011-2021.

Z tabeli 2 wynika, że najczęściej poruszanym w trendach HR wątkiem są talenty. Aż 14 trendów dotyczy kwestii takich, jak pozyskiwanie i zatrzymywanie w organizacji utalentowanych pracowników. Drugim co do częstości występowania trendem jest ogólnie rzecz biorąc nowoczesna technologia i jej wykorzystywanie w obszarze funkcji personalnej. Dalsze miejsca wskazują na popularność trendu, jakim jest przywództwo. Warto dodać, że w trendach na rok 2011 pojawił się on aż 3 razy. Mnie osobiście zaskoczył wątek wynagrodzeń, które na 11 raportów pojawiły się tylko 3 razy i są to praktycznie ostatnie lata od 2018 do 2020 roku. Jestem ciekawa, co Ciebie zaskakuje w tym zestawieniu?

Wykorzystanie wniosków z raportów

Ostatnia kwestia, którą chcę poruszyć w moim artykule, dotyczy moich sposobów na wykorzystanie wniosków z raportów firmy Deloitte.

– Po pierwsze wyniki badań prezentowane w raportach są dla mnie bardzo wartościową treścią wykorzystywaną na zajęciach dydaktycznych ze studentami – ponieważ wykładam i szkolę głównie z tematów HR-owych, wyniki badań są dla mnie i uczestników zajęć świetnym materiałem do dyskusji i osadzenia ważności pewnych tematów w funkcjonujących obecnie realiach. Mówiąc w skrócie jest to sposób na „praktyczne zajęcia”, za którymi tęsknią studenci. 😊

– Po drugie wyniki badań dają mi kontekst i pomagają lepiej interpretować moje obserwacje dotyczące różnych aspektów HR – można powiedzieć, że dzięki nim szerzej myślę o różnych zjawiskach, które opisują autorzy różnych publikacji oraz mówią o nich moi znajomi.

– Po trzecie badanie to pozwala zbliżyć się do identyfikacji potrzeb, jakie mają menedżerowie i specjaliści HR, a na które chciałabym móc odpowiedzieć na moich zajęciach czy w projektach realizowanych dla klientów – dzięki wynikom badań mam w „ręku” argumenty popierające konkretne rekomendacje.

Badania „Global Human Capital Trends” są jednym z wielu źródeł informacji na temat tego, co ważne w obszarze HR. Dlatego warto swoje wnioski oprzeć na dodatkowych źródłach. Jeśli tylko jest taka możliwość, korzystam z niej. Wartościowe mogą w tym względzie być m.in. raporty firmy McKinsey.

Na koniec chcę Cię zaprosić do refleksji i dyskusji na temat trendów HR i ich zmian na przestrzeni lat.

Które trendy są dla Ciebie najważniejsze? Dlaczego akurat te?

Co zaciekawiło Cię w tym artykule? O co chcesz mnie zapytać?

HR to nasza pasja, dlatego jeśli spodobał Ci się ten artykuł, udostępnij go w swoich mediach społecznościowych.

Dziękuję Ci za poświęcony czas 😊

Do zobaczenia 😊

Kinga

Ps. Czy wiesz, że chcemy rozmawiać na temat HR-u więcej i więcej?

Jeśli jest temat, który Cię szczególnie interesuje, napisz nam o tym, a poświęcimy mu kolejny wywiad.

Jeśli chciałabyś/chciałbyś z nami porozmawiać… zrób to samo 😊

Źródła:

Raporty „Global Human Capital Trends” opracowane przez firmę Deloitte za lata 2011 – 2021 i opublikowane na stronie www.2deloitte.com

H. Vejlgaard, Anatomy of a trend, Confetti Publishing Inc. 2012


Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry