fbpx

Cel: Efektywność biznesowa

szkolenia

Proponujemy Państwu szkolenia związane z efektywnym zarządzaniem zespołem oraz narzędziami i procesami HR.

Wszystkie nasze szkolenia przygotowujemy w odpowiedzi na realne potrzeby naszych Klientów dlatego nie prezentujemy konkretnych tematów szkoleń czy warsztatów.

Dla nas, jako trenerów (ale zapewne również dla Państwa, jako zlecających), bardzo ważne jest aby szkolenia prowadziły do realnych i mierzalnych efektów biznesowych. Jako certyfikowani trenerzy standardu HRD BP (Human Resources Development Business Partnering) oraz SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo) proponujemy Państwu realizację projektów szkoleniowych w oparciu o cztery kroki:

01

analiza sytuacji i jasno określony cel

Dzięki temu możemy wspólnie określić oczekiwane efekty oraz dobrać najlepsze narzędzia do ich osiągnięcia.

02

komunikacja i zaangażowanie wszystkich stron

Z naszego doświadczenia wynika, że dzięki odpowiedniej komunikacji z uczestnikami szkolenia i ich przełożonymi na każdym etapie procesu szkoleniowego i po jego zakończeniu, można naprawdę „przenosić góry”! Warto w ten krok zainwestować swój czas i energię – przecież nam wszystkim zależy na efekcie!

03

wdrożenie i ocena działania

Oferujemy Państwu kompleksowe wsparcie w przygotowaniu do wdrożenia w codziennej pracy kompetencji czy umiejętności, których dotyczyło realizowane przez nas szkolenie/warsztat oraz w ocenie efektów. Bo efektywne rozwiązania dają realne efekty!

04

... świętowanie sukcesu!

Z czego szkolimy?

przykładowe obszary szkoleń

Rekrutacja i selekcja oraz budowanie wizerunku firmy na rynku pracy i wewnątrz firmy.

Zarządzanie sobą w czasie, wyznaczanie sobie celów i planowanie ich realizacji.

Trudne sytuacje w kontaktach z zespołem/klientem i radzenie sobie z nimi.

Zarządzanie potencjałem pracowników i ich rozwój.

Motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole.

Budowanie relacji i efektywna komunikacja w biznesie.

Stres w środowisku pracy i umiejętność radzenie sobie z jego skutkami.

Informacja zwrotna jako narzędzie wspierające realizację celów.

Delegowanie zadań i egzekwowanie ich realizacji.

Budowanie modeli i zarządzanie kompetencjami w organizacji.

 

Jeżeli na powyższej liście nie ma obszaru, który Państwa interesuje, zapraszamy do kontaktu!

zacznij działać!
LinkedIn
LinkedIn
Share
Przewiń do góry