Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, string given in /home/efektywny/domains/efektywnyhr.pl/public_html/wp-content/plugins/astra-addon/addons/blog-pro/classes/class-astra-ext-blog-pro-images-resizer.php on line 168
pracownicy firmy

Informacja zwrotna jako element rozwoju i motywacji pracownika

Informacja zwrotna, czyli feedback, udzielana systematycznie i przemyślanie wykorzystana może przynieść wiele pozytywnych rezultatów zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawcy. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi pozwalających na wyrażanie opinii i oczekiwań. Aby jednak pozyskiwać informacje zwrotne, które będą wiarygodne i przydatne w zarządzaniu zespołem, potrzebna jest praktyka i odpowiednie przygotowanie teoretyczne.

Jaki jest cel informacji zwrotnej?

Informacja zwrotna przede wszystkim stanowi podsumowanie efektów pracy pracownika, jego zadowolenia z działań w firmie, a także oczekiwań w stosunku do przyszłości swojej w danym zespole. Pozyskiwanie feedbacku może przybierać różne formy, a jego celem jest przede wszystkim dialog między pracownikami a kadrą zarządzającą, który prowadzony jest w atmosferze wzajemnego zrozumienia i akceptacji.

Jednocześnie wielu menedżerów i pracodawców zapomina lub bagatelizuje znaczenie informacji zwrotnej, a więc dialogu z własnymi pracownikami. Często działania w tym zakresie ograniczają się wyłącznie do pobieżnych podsumowań minionego roku. Opinie czy wrażenia wyrażane przez pracowników są powierzchowne, niejednokrotnie niewiarygodne, a niekiedy wręcz ignorowane przez pracodawców. Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawcy unikają udzielania informacji zwrotnych w obawie przed reakcją pracownika czy sytuacją konfliktową.

Tymczasem odpowiednio przekazana informacja zwrotna może okazać się jednym z najlepszych narzędzi do motywowania pracowników i zachęcania ich do rozwoju. Większość pracowników z niecierpliwością czeka na opinię czy jakąkolwiek reakcję ze strony przełożonego, która potwierdzi słuszność ich działań. Również krytyczne opinie wyrażone w odpowiednim momencie i w konstruktywny sposób mogą przynieść wiele pozytywnych skutków, przeciwdziałając popełnianiu tych samych błędów w przyszłości. Warto więc docenić rolę informacji zwrotnej i wykorzystywać jej potencjał w rozsądnym i świadomym zarządzaniu zespołem.

Korzyści z informacji zwrotnej dla pracodawcy i pracownika 

Pozyskiwanie informacji zwrotnej wiąże się z wieloma korzyściami zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Feedback dla pracownika jest formą motywacji do działań, podejmowania większego wysiłku przy codziennej realizacji obowiązków zawodowych. Wskazanie mocnych stron i obszarów do rozwoju to najlepszy sposób, aby zacząć pracę nad własnymi kompetencjami, co przekłada się na wzrost zaangażowania w pracę. Jest to również narzędzie do wyznaczania jasno sprecyzowanej ścieżki rozwoju pracownika w danej firmie. Trzeba też pamiętać, że informacja zwrotna daje pracownikowi poczucie zaangażowania w jego rozwój ze strony przełożonego.

Pracodawca może traktować informacje zwrotne jako jedno z narzędzi do mobilizowania pracowników, a także wyznaczania standardów, które muszą być zachowane w firmie. Feedback generuje niskie koszty, a może przyczynić się do realnych zysków dla przedsiębiorstwa poprzez podnoszenie wydajności pracy, kompetencji pracowników i zwiększania ich zaangażowania w realizowanie zleconych obowiązków.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top
Przewiń do góry